COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L'ÀMBIT DIGITAL


  • Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d'acord amb les tasques a realitzar. 
  • Competència 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d'edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia.
  • Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d'aplicacions digitals.
  • Competència 6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d'aprenentatge. 
  • Competència 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals.

  

¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar